www.fasadykladno.cz

Balkóny lodžie

Rekonstrukce lodžií a balkónů

Lodžie, balkony a vstupy do domů jsou z hlediska povětrnostních podmínek nejvíce namáhané konstrukce panelových domů. Vzhledem k tomu, že některé tyto domy byli postaveny před více jak třiceti lety a doposud na těchto konstrukcích nebyla provedena oprava, je zřejmé, že mohou být v havarijním stavu.

Opravy těchto konstrukcí jsou nákladné a je vhodné zvolit vždy komplexní řešení.

Cíl sanace

Cílem sanace je zvýšení odolnosti konstrukcí před pronikáním vlhkosti do struktury železobetonových dílců.

Statický posudek

Prvním a nezbytným krokem je vypracování statického posudku, který zjistí stupeň poškození a navrhne opatření vedoucí k nápravě.

Sanační postup aplikovaný na lodžie, balkony a vstupy musí řešit celý soubor opatření

  • Obnovení hydroizolační funkce podlah  včetně okapnice a detailů u stěn a u okapnice
  • Opravu narušených styků stropních a stěnových lodžiových dílců
  • Opravu korozních vad železobetonových konstrukcí (obnažená, korodující výztuž)
  • Úpravu detailu kotvení sloupků zábradlí, ve kterém dochází k zatékání do podlahy lodžie
  • Sanaci poruch vrstevných stěnových dílců po stranách lodžií
  • Opravu či výměnu zábradlí
  • Obnovu nátěrů zábradlí a povrchových úprav na lodžiích

www.fasadykladno.cz