www.fasadykladno.cz

Zateplení fasád

Zateplování

Proč zateplovat

Důvody pro zateplování budov můžeme rozdělit do dvou základních kategorií:

 1. EKONOMICKÉ… ( snižují se provozní náklady za vytápění)
 2. TECHNICKÉ… Tyto důvody nabývají reálnou hodnotu hlavně při dodatečném zateplení budov, kde se samotným zateplením zlepšuje fyzický stav budovy. Zároveň se zvyšuje tržní hodnota objektu a investice do zateplení budovy je tedy při stoupajících cenách energií výhodná.

Jak je možno potvrdit teoretickými výpočty, ale i praktickým měřením, je úspora energie na vytápění po těchto úpravách 40% – 60 %,což při úměrném růstu ceny energií znamená průměrnou návratnost této investice cca.: 10 let.

vedle úspory energií přináší zateplení další výhody

 • nedochází ke zmenšení obytného prostoru
 • zvýšení akumulace tepla ve zdivu
 • zkrácení topného cyklu
 • zvýšená tepelná pohoda i v letním období
 • úplné vyloučení vzniku trhlin vnějšího pláště
 • snížení potřeby paliv
 • snížení znečištění ovzduší
 • úplné vyloučení tepelných mostů v místech nosníků, stropů apod.
 • možnost nového architektonického řešení fasády

Jak a čím zateplit

Ať zateplujeme novostavbu rodinného domu, bytového domu, panelového domu nebo provádíme dodatečné zateplení, je vhodné orientačně poznat fyzikálně-technické vlastnosti obvodových stěn v původním stavu. Doporučujeme se seznámit se zásadami konstrukčních možností, které máme při zateplování k dispozici.

Zateplovací systémy stěn se podle jejich vnitřní skladby

Kontaktní zateplovací systémy
Jednotlivé vrstvy stěny a zateplovacího systému jsou vzájemně celoplošně spojeny bez použití odvětrávané vzduchové dutiny. Jako tepelný izolant se u tohoto systému používá polystyren nebo minerální desky Rockwool, Orsil. Po zabroušení se tepelný izolant překrývá zpevňovací síťkou a tenkovrstvou syntetickou omítkou. Omítky mohou být: silikonové, silikátové, akrylátové a minerální. U tohoto typu zateplení lze snadno zachovat historický charakter původní fasády.

Odvětrávaný zateplovací systém
Odvětrávaný zateplovací systém má odvětrávanou vzduchovou dutinu mezi tepelno-izolační vrstvou a venkovní plášťovou hmotou. Podstatou tohoto systému je vytvoření nosné konstrukce, kterou tvoří dřevěný nebo kovový rošt. Průběžně s montáží roštu se kladou tepelně -izolační desky. Jako izolant se používají minerální desky Rockwool.

www.fasadykladno.cz