www.fasadykladno.cz

Revitalizace

Revitalizace

Revitalizace panelových domů

 • vysoké provozní náklady
 • špatný technický stav, celková zanedbanost v důsledku špatné údržby
 • snížení provozní bezpečnosti a snižující se celková životnost domu

Co dělat a proč

 • provedení celkové regenerace je nezbytnou podmínkou prodloužení životnosti domu
 • stavební úpravy výrazně sníží náklady na vytápění
 • celková regenerace výrazně zvýší kvalitu bydlení
 • nečekat na získání vlastních zdrojů a využít zajímavých finančních nabídek bank

Proč je oprava důležitá

 • zvyšování cen energie
 • zvyšování cen stavebních prací a cen některých surovin (sklo, izolační materiály…
 • podpory při kompletní revitalizaci
 • po provedení regenerace se sníží náklady na topení o cca 30–40%
 • z důvodu dvojích nákladů se nedoporučuje rekonstrukci rozdělovat na etapy
 • zvýšení hodnoty jednotlivých bytových jednotek
 • zvýšení celkové pohody bydlení

www.fasadykladno.cz